GACH

Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol Yr Heddlu

Talfyriadau’r NPAS

FLIR
Forward Looking Infra-Red

NPAS                
National Police Air Service

NOTAR              
NO Tail Rotor

TCAS                
Traffic Collision Avoidance System

TFO                  
Tactical Flight Officer

Effaith Coandă   
Yr effaith Coandă yw’r tueddiad i lif o hylif gael ei ddenu i arwyneb cyfagos.  Mae’r system NOTAR yn gweithio i ddarparu peth rheolaeth cyfeiriadol gan ddefnyddio’r effaith Coandă.   Mae ffan gosodiad amrywiol yn nhu ôl yr hofrennydd sy’n cael ei yrru gan drawsyriad y prif rotor.  Mae'r ffan yn gwthio aer pwysedd isel drwy dyllau yng nghynffon yr hofrennydd ar yr ochr chwith, gan achosi llif i lawr o’r prif rotor sy’n lapio o amgylch y gynffon gan achosi’r hofrennydd i godi ychydig  gan alluogi rheoli cyfeiriad yr hofrennydd.  Mae gwthiwr jet uniongyrchol a sefydlyddion fertigol yn ychwanegu at hyn.