GACH

Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol Yr Heddlu

Cymraeg

NPASNPAS


Egwyddor sylfaenol yr NPAS yw ei fod yn wasanaeth cenedlaethol sy’n cael ei gydlynu’n rhanbarthol a’i ddarparu’n lleol.  Darperir yr NPAS dan y model ‘heddlu blaen’ gyda Heddlu Gorllewin Swydd Efrog a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gorllewin Swydd Efrog yn gweithredu fel y corff plismona arweiniol.

 

 

Amdanom ni Yr hyn yr ydym yn ei wneud
Mae’r NPAS yn canolbwyntio’n benodol ar ddarparu gwasanaeth cost effeithiol gan gydbwyso’r angen i arbed arian â’r angen i sicrhau bod gan wasanaeth yr heddlu ased y gellir ei roi ar waith yn gyflym. Mae’r hofrennydd yn aml yn helpu i chwilio am bobl ar goll neu bobl mewn perygl.  Gall chwilio dros ardaloedd eang ac mae hyn o gymorth mawr i unedau a swyddogion ar y ddaear.
Darllenwch Fwy Darllenwch Fwy
 
Cwestiynau a Ofynnir yn Aml Cysylltwch â Ni
Amrywiaeth o gwestiynau sy’n cael eu gofyn yn aml ynglŷn â’r Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol. Gellir cysylltu â’r NPAS mewn sawl ffordd.  Mae rhagor o wybodaeth yma.
Darllenwch Fwy Darllenwch Fwy